RYTTARBOK I FÄLTTÄVLAN

Ryttarbok - Fälttävlan Ryttarbok - Fälttävlan

En ryttarbok omfattas av två dokument, ett för ryttaren och ett för varje häst man rider. Svenska Ridsportsförbundet har tagit fram en ryttarbok för Ryttare och en för Häst/Ponny. Varje ryttare måste kunna visa upp ryttarboken för att styrka att man har sitt fälttävlanskort och kvalificerade resultat.

I ryttarboken ska även detta antecknas:

  • Fallrapporter
  • Varningar
  • Uppgifter som är avgörande för tävlingsdeltagandet

Det är upp till ryttaren att ryttarboken är korrekt ifylld. Det erlagda terrängprovet för fälttävlanskortet antecknas och signeras av fälttävlanstränaren i ryttarboken.

Faller ryttaren av sin fälttävlanshäst ska detta förutom att antecknas även signeras av överdomaren. Detta ska noteras i ryttarboken för häst och ryttare.