ANLÄGGNINGSSKISS  ARBOTTNA HORSE SHOW

I anläggningsskissen kan du som besökare/tävlande se var du till exempel kan parkera din bil/hästsläp och var framridning sker.

Som publik har vi även märkt ut den bästa publikplatsen under terrängen.

Anläggningsskissen visar hela tävlingsområdet och sätts även upp fysiskt i anslutning till sekretariatet. 

Skylt visar var terrängbanan är

HITTA PÅ ARBOTTNA HORSE SHOW

Översiktsbild över området på Arbottna Horse Show
Översiktsbild över området på Arbottna Horse Show


1.    Parkering transporter/lastbilar
2.    Parkering transporter/lastbilar
3.    Parkering personbil/besökare
4.    Sekretariat
5.    Servering/vatten till hästarna
6.    Toaletter
7.    Dressyrbana 1
8.    Dressyrbana 2
9.    Hoppbana inkl. framhoppning
10.  Framhoppning terräng/framridning dressyr
11.  Startbox terräng
12.  Målgång terräng
13.  Hästbesiktning
14.  Bästa publikplatsen terrängen

Gul slinga visar sträckningen på terrängbanan